Go to the English Version





ARS SINE SCIENTIA NIHIL EST, Jean Mignot, Architect, 1392.

Homepagina Jan Paredaens

    email: jan.paredaens@uantwerpen.be.

J. Paredaens (°1947) is hoogleraar geweest aan de Universiteit Antwerpen (België), aan de Technische Universiteit Eindhoven (Nederland) en aan de Vrije Universiteit Brussel (België).
Hij is ook Decaan geweest van de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Ontwerpwetenschappen, beide aan de Universiteit Antwerpen.
Zijn onderzoeksdomein was informatica, programmeertalen en databanken. Hij publiceerde hierover enkele boeken. De volledige lijst van zijn internationale publicaties bevat meer dan 130 gerefereerde artikels en kan men vinden op https://dblp.uni-trier.de/search?q=paredaens.

Sinds enkele jaren produceert hij abstracte video's. Ze worden gegenereerd met de software van Processing en Box2D.

De meeste van zijn video's zijn ongeveer 1 minuut lang en zijn abstracte werken met een wetenschappelijke en/of wiskundige inslag.
Concreet tonen deze video's een interactie tussen kleuren, geluid en beweging die de kijker een onverwachte en fascinerende ervaring geven.

Processing en Box2D

Processing is een programmeertaal, gebaseerd op Java, die speciaal ontworpen is om beelden en video's te genereren en aan te passen. Het vereenvoudigt computer graphics en interactie technieken zoals het tekenen met vectoren en rasters, image processing, kleur modellen, muis en klavier interactie, netwerk communicatie en object georiënteerd programmeren. Het is beschikbaar voor Windows en Mac.

Box2D is een open-source physics software engine. Het implementeert fysische wetten, is indrukwekkend en realistisch. Het behandelt de zwaartekracht, de botsing tussen objecten, de snelheid, de weerstand en vele andere eigenschappen. Het kan geïntegreerd worden in C++, Java, Processing en andere software packages.

Tentoonstellingen en Voordrachten

Portofolio

Een deel van de portofolio kan men vinden in https://vimeo.com/paredaens.

 1. Volgorde


  Drie stroken, geel, rood en blauw gekleurd verschijnen in de zes mogelijke volgordes. De video is gegenereerd door een computer programma met behulp van Processing software.


 2. Voetbal variaties


  We tonen voetballen en verschillende variaties hierop. De video is gegenereerd door een computer programma met behulp van Processing software.


 3. PutMat


  Een diep gat in een vlakke structuur. De video is gegenereerd door een computer programma met behulp van Processing software.


 4. Blowing Stars


  Sterren, met een stijgend aantal benen, verschijnen, ontploffen en verdwijnen. De video is gegenereerd door een computer programma met behulp van Processing software.


 5. Vervormings app


  Dit is een illustratie van een app die het beeld van een camera of van een video ogenblikkelijk vervormt. De app is ontwikkeld door J. Paredaens met Processing.


 6. Kolkende Nagels


  De nagels of spijkers die getoond worden hebben elk een vaste plaats in een regelmatig rooster. Zij gaan elk schuin staan en dit op een centraal georkestreerde manier. Hierdoor ontstaan mooie onverwachte patronen. De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 7. Palet


  Een gekleurde foto van een typisch Nederlands landschap wordt getoond. Enkel de kleuren balance wijzigt zodat men verschillende kleur schakkeringen ziet. De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 8. Lage Landen


  Deze video was kandidaat voor de Nationale Expo (KMSKA-2022). Hij stelt vier schilderijen voor van kunstenaars van de lage landen die in elkaar voortvloeien. Op deze schilderijen worden telkens de koningen en Jezus geprojecteerd. De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 9. Clown Game


  Dit bordspel start met 32 pionnen. Telkens kan een pion een naburige pion slaan als het achterliggend vakje vrij is. Het spel is gewonnen indien op het einde 1 pion in het midden overblijft.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 10. MathematicalLace


  Gebaseerd op werk van Leonardo Santo.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 11. HoRiZonTaal


  Een spirituele video.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 12. Future


  Een kijk op de toekomstige mogelijke machtsverhoudingen.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 13. AH-VP


  Geen Commentaar.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 14. Plantentuin


  De video is gebaseerd op een foto, genomen in de Plantentuin van Meise, tijdens de winter.
  De foto is met een computerprogramma beschilderd en geeft op een artistieke manier de jaargetijden weer.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 15. ObscureObject


  In een donkere wereld zien we een onbekend obscuur object.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 16. Vliegende Doolhof


  De camera vliegt door een virtueel handschap van imaginaire constructies.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 17. Korf


  Zoemende bijen.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 18. GIF: Extreme Sporten


  In deze GIF worden twee extreme sporten behandeld. Denk aan hun tegenstelling en hun gelijkenis.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 19. 2020


  Geen Commentaar.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 20. Sfeer


  Een vreemde sfeer rond de Coronasfeer wordt weergegeven met lichteffecten in een donkere omgeving.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 21. Heart Curve


  Een presentatie van een video die uitlegt hoe men fascinerende wiskundige patronen kan maken.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 22. PolluD


  Wervelende en kleurrijke deeltjes stapelen zich geleidelijk op in een gezond klimaat. De intensiteit wordt steeds groter, de kleuren vervagen, het klimaat vergrauwt tot het chaotisch versmacht door pollutie.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 23. ClimaDrama


  De eenzame strijd tegen de inertie van ons allen in verband met klimatologie.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 24. Beatrice Balcou Revisited


  Geïnspireerd op werk van Beatrice Balcou, tentoongesteld in Leuven, 2019.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 25. OutsideIn


  Kubussen, gerangschikt als een bol, wentelen rond een fictief punt. De bol glijdt over de camera, zodat men ook een zicht van het inwendige van de bol verkrijgt.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 26. Mandelbrot


  Door het wentelen van een variabel lijnstuk met eindpunten op een cirkel krijgt men repetitieve patronen die soms gelijken op fractalen en Mandelbrot verzamelingen.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 27. Utopie


  "De utopie is de ultieme behoefte om weg te vluchten voor de hete adem van een ramp", een uitspraak van de Pools-Brits filosoof Zygmunt Bauman (1925-2017). Hij refereerde hiermee aan de utopie die de Joodse bevolking in Polen had in de dertiger jaren van de vorige eeuw ten aanzien van het beleid van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 28. Eeuwigheid


  Het korte fragment van leven, liefde, trouw en bestaan als minuscuul deel van de eeuwigheid, met een 'hiervoormaals' en een hiernamaals. Het bouwt zich op en verdwijnt in het donker geheel van de toekomst.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 29. Wereldpolitiek


  Wereldmachten ontmoeten elkaar, dialogeren, botsen, onderhandelen en voeren oorlog, al dan niet in overeenstemming met het Charter van de Verenigde Naties. Dit alles terwijl onze planeet rustig verder draait en wij, als onderdanen van de machten, dit schouwspel op totaal verschillende manieren gadeslaan.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 30. CircularFlower


  Negentien gelijkzijdige driehoeken draaien centristisch rond aan verschillende snelheden, van 1 tot 19. Daardoor krijgt men de illusie van een cirkelvormige bloem. De diversiteit in snelheden geeft aanleiding tot verschillende patronen die verband houden met het kleinste gemene veelvoud.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 31. SquaryFlower


  Een wiskundige creatie van draaiende, gecentreerde vierkanten geven een fascinatie van een roodachtige bloem, eerst vierkantig, dan rond, verweven met een fluorescerende spiraal, tenslotte terug in zijn oorspronkelijke vorm.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 32. Dimensional Disorder


  Een structuur wordt gecreëerd die op een Escher-achtige manier niet realiseerbaar is in drie dimensies. De balkjes overlappen niet op een natuurlijke manier. Na vier aanpassingen, waarop de aandacht getrokken wordt met dikkere lijnen, ontstaat er een echte driedimensionale structuur.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 33. Hope


  'Hoop is als de wolken: Sommige drijven voorbij, andere brengen regen', Abdul Ala Maharry, blinde Arabische Filosoof, 973-1057.
  Wolken drijven voorbij bij nacht. Sommige brengen regen. Bij dageraad worden ze abstract, krijgen vele vloeiende vormen en kleuren. Hun verschijningen interageren. Langzaam wordt het terug donker en verschijnen de verwachte wolken terug. Ze drijven voorbij en sommige brengen regen.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 34. Rotating Gravitation


  De illusie van een draaiende zwaartekracht wordt gecreëerd. Dit wordt gevisualiseerd door een korfje hangend aan een spijker. Deze rotatie genereert golven van bolletjes die door een discontinuïteit van de rotatie uiteenspatten met een chaotisch gevolg en veel entropie.
  De video is gegenereerd met een computer, Processing en Box2D.


 35. Tempting the Coincidence


  Het verleiden van het toeval wordt geïllustreerd door teerlingen te gooien. Dit spel kan beslissen over winst en verlies, overwinning en nederlaag, weelde en armoede, dominantie en slavernij.
  De syntax van een teerling kan verschillend zijn door het gebruik van stippen, van Romeinse, Chinese, Arabische of numerieke symbolen. Teerlingen hebben daarentegen eenzelfde semantiek omdat hun reactie, betekenis en kracht dezelfde is in alle culturen. Het streven dat zij genereren door het toekomstige ongenoegen te minimaliseren wordt gesymboliseerd door de muziek.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 36. Elegance of Coincidence


  Toeval en willekeur kunnen aanleiding geven tot elegantie en fascinerende composities. Een mengsel van willekeur, kleur, symmetrie en projectie wordt geïllustreerd door zelf-genererende slangetjes. Gezien vanuit een oogpunt dat continu verplaatst wordt in een drie dimensionale ruimte, verliezen de slangetjes hun elegantie niet.
  Merk op dat de groene genererende punten stabiel zijn terwijl de lengte van de slangetjes begrensd wordt door de rode punten op het einde.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 37. Calculating the Coincidence


  In sommige gevallen kunnen we het toeval voorspellen dankzij de 'wet van de grote getallen'.
  Dit wordt geïllustreerd door een groot aantal balletjes in een structuur te spuiten en het aantal balletjes in twee verschillende plaatsen van de structuur ('I' en 'II') te voorspellen op het einde van het proces. De formules van deze voorspelling worden gegeven. Het werkelijke aantal balletjes in deze plaatsen, samen met het aantal balletjes die de structuur verlaten hebben worden ook gegeven.
  Dit proces wordt weergegeven door een constructie die voldoet aan de fysische wetten van de zwaartekracht.
  De video is gegenereerd met een computer, Processing en Box2D.


 38. Geometry


  Een veelheid aan meetkundige figuren en constructies worden op een discontinue manier weergegeven. Hierdoor ontstaat een gevoel van verweving tussen orde en wanorde.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 39. FireW14412


  Het toont een abstract vuurwerk. De kleine vuurballetjes vallen neer, volgen onzichtbare obstakels en komen in verborgen kommetjes terecht. Zij vliegen in harmonische clusters die op wilde waterpartijen gelijken. 14412 is het maximum aantal vuurballetjes op eenzelfde frame.
  Het programma dat de video FireW14412 genereert importeert 4 speciale software pakketten: shiffman.box2d.*, org.jbox2d.collision.shapes.*, org.jbox2d.common.*, org.jbox2d.dynamics.*. Het is object georiënteerd en definieert 6 klassen van objecten: Lat, Particle, ParticleS, Schaal, Sproeier en SproeierS. Al deze objecten interageren met elkaar waardoor men een realistisch beeld krijgt van een ontploffing and vele botsingen tussen de verschillende objecten.
  De video is gegenereerd met een computer, Processing en Box2D.


 40. RotterendeRottaties


  Twee roterende geometrische figuren roteren in tegengestelde richting. Ze geven een fascinerend en onverwacht effect.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 41. Descartes


  Na een wisselende structuur van lijnen verschijnt een bekende spreuk van Descartes.
  Het programma dat de video Descartes genereert bevat een aantal procedures die de letters van de spreuk tonen. De timing van de creatie van de lijnen, zodanig dat de tekst leesbaar wordt, vormt een prominent aspect van het programma. De timing en de integratie van verschillende programmeertechnieken was de belangrijkste moeilijkheid bij het produceren van deze video.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 42. EvolvingSpots


  Drie, steeds wisselende gekleurde vlekken evolueren op het scherm, in aangepaste volgorde.
  Het programma dat de video Evolving Spots genereert beschrijft drie vlekken van verschillende kleur die evolueren op het scherm. De vlekken overlappen soms. De volgorde van overlapping verandert op een continue manier. De belangrijkste technische bijdrage ligt in de vloeiende manier waarop de vlekken bewegen en overlappen.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 43. Run


  Gekleurde balletjes volgen gekleurde paden, elk met dezelfde snelheid. Hun lineaire projectie wordt bovenaan getoond, waardoor men hun relative geprojecteerde snelheid ziet.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 44. TwinglingDices


  Dobbelstenen vliegen willekeurig en chaotisch rond. De cijfers op de dobbelstenen zijn Arabisch, Chinees, Romeins, decimaal of met puntjes.
  Het programma dat de video Twirling Dices genereert gebruikt de 3D technieken van Processing. De belangrijkste technische bijdrage ligt in de manier waarop de cijfers op de zes vlakken van de dobbelstenen geplakt worden en de driedimensionale evolutie van de dobbelstenen op het scherm.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 45. Sinusoid


  Een abstract bewegend ontwerp wordt getoond. Het is gebaseerd op een sinusoïde die elegant en vloeiend verandert in een constructie, gelijkend op ogen.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 46. ReligiousTerritory


  De dalende kracht van religie in de westerse wereld wordt geïllustreerd.
  De invloed van religie in onze maatschappij verschraalt sedert enkele decennia. Vertrekkende van een sterke symboliek, met een krachtige uitstraling, interfereert de invloed van de religie met zichzelf. Langzaam verkleint deze symboliek en verzwakt zijn draagwijdte, tot er minuscule consequenties overblijven.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 47. M


  Er verschijnt een spreuk over wiskunde.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.


 48. Spain_Belgium


  Een video over het einde van een basketbal wedstrijd tussen Spanje en België.
  De video is gegenereerd met een computer, Processing en Box2D.


 49. PumpingCheckerboard


  Een abstract bewegend schaakbord met een rood vakje wordt getoond.
  De video is gegenereerd met een computer en Processing.




Ga naar de Nederlandse Versie





ARS SINE SCIENTIA NIHIL EST, Jean Mignot, Architect, 1392.

Homepage of Jan Paredaens

    email: jan.paredaens@uantwerpen.be.

Jan Paredaens (°1947) has been a professor at the University of Antwerp (Belgium), the Technical University Eindhoven (Netherlands) and the Free University Brussels (Belgium).
He has been Dean of the Faculty of Science and the Faculty of Design Sciences, both at the University of Antwerp.
His research area was computer science, programming languages and databases. He published some books on these fields.
The complete list of his international publications contains more than 130 refereed papers and can be found in https://dblp.uni-trier.de/search?q=paredaens.

Since a few years he generates abstract videos. They are generated using the software of Processing and Box2D.

Most of his videos are about one minute long and are abstract works with a scientific and mathematical flavour.
As such, his videos are the output of computer programs, written in Processing, and using many mathematical and software techniques.
The basis of most of his videos is the interaction between colors, sound and motion that gives the viewer an unexpected and fascinating experience.

Processing and Box2D

Processing is a Java-based programming language specifically designed to generate and modify images and videos. It facilitates handling computer graphics and interaction techniques including vector/raster drawing, image processing, color models, mouse and keyboard events, network communication and object-oriented programming. It is available for Windows and Mac.

Box2D is an open-source physics software engine. It implements physical laws and is amazing and realistic. It handles gravity, collision between objects, velocity, friction and many other topics. It can be integrated in C++, Java and Processing, between many other software packages.

Exhibitions and Presentations

Portofolio

Part of the portofolio can be found in https://vimeo.com/paredaens.

 1. Ordening


  Three strips, colourd red, blue and yellow appear in the six possible ordenings. The video is generated by a computer program using Processing software.


 2. Football variations


  We show footballs and different variations on it.The video is generated by a computer program using Processing software.


 3. PutMat


  A deep hole in a flat structure. The video is generated by a computer program using Processing software.


 4. Blowing Stars


  Stars with an increasing number of legs appear, blow up and vanish.


 5. Deformation app


  This is an illustration of an app that deforms instantaneously the pictures of a camera or of a video. The app is generated by J. Paredaens using Processing.


 6. Swirling Nails


  The nails that are showed have each a fixed position in a uniform raster. Each of them is inclined in an orchestrated way.In this way unexpected and beautiful patterns emerge.
  The video is generated by a computer program using Processing software.


 7. Pallette


  A coloured picture aof a typical landscape of the Netherlands is shown. Only the colour balance is changed such that we see different hues.
  The video is generated by a computer program using Processing software.


 8. Lage Landen


  This video was candidate for the Nationale Expo (KMSKA-2020) in Belgium. It presents four paintings of artists of Flanders and the Netherlands, that merge into each other. The Kings and Jezus is projected on each of these paintings. The video is generated by a computer program using Processing software.
  The video is generated using a computer and Processing.


 9. Clown Game


  This game starts with 32 tokens. Each time a token can hit a neighboring token if the square behind is free. It is a winning game if at the end only 1 token is left in the middle.
  The video is generated using a computer and Processing.


 10. MathematicalLace


  Based on work of Leonardo Santo.
  The video is generated using a computer and Processing.


 11. HoRiZonTaal


  A spiritual video.
  The video is generated using a computer and Processing.


 12. Future


  A view on the possible future balance of power.
  The video is generated using a computer and Processing.


 13. AH-VP


  No comment.
  The video is generated using a computer and Processing.


 14. Plantentuin


  The video is based on a photo, taken in the "Plantentuin van Meise", during winter.
  The photo is painted by a computer program and shows the seasons in an artistic way.
  The video is generated using a computer and Processing.


 15. ObscureObject


  In a dark world we see an unknown obscure object.
  The video is generated using a computer and Processing.


 16. MazeFlying


  The camera flies in a virtual landscape of imaginary constructions.
  The video is generated using a computer and Processing.


 17. Hive


  ... bees are buzzing ....
  The video is generated using a computer and Processing.


 18. GIF: ExtremeSports


  In a GIF, two extreme sports are handled. Think about their contrast and their resemblance.
  The video is generated using a computer and Processing.


 19. 2020


  No comment.
  The video is generated using a computer and Processing.


 20. Sphere


  A strange sphere around the Corona sphere is illustrated by several light effects in a dark background.
  The video is generated using a computer and Processing.


 21. Heart Curve


  A presentation of a video which explains how to make fascinating mathematical patterns.
  The video is generated using a computer and Processing.


 22. PolluD


  Swinging and colourful particles fall down in a clean climate. The intensity is continuously growing, the colours blur, the climate darkens until it perishes chaotically.
  The video is generated using a computer and Processing.


 23. ClimaDrama


  The lonely struggle against the inertia of all of us concerning climatology.
  The video is generated using a computer and Processing.


 24. Beatrice Balcou Revisited


  Inspired on a work of Beatrice Balcou, exposed in Leuven, Belgium, in 2019.
  The video is generated using a computer and Processing.


 25. OutsideIn


  Cubes, ranged as a sphere, turn around an imaginary point. The sphere passes over the camera in such a way that we can see the interior of the sphere.
  The video is generated using a computer and Processing.


 26. Mandelbrot


  By rotating a variable line, whose endpoints are on a given circle, we obtain repetitive patterns which occasionally resemble fractals and Mandelbrot sets.
  The video is generated using a computer and Processing.


 27. Eternity


  The short fragment of life, love, devotion and being as a tiny part of eternity with a 'herefore' and hereafter. It is appearing and vanishing in the dark part of the future.
  The video is generated using a computer and Processing.


 28. Worldpolitics


  Many global leaders meet each other, are dialoging, clashing, negotiating and are fighting, whether or not in accordance with the Charter of the United Nations. All this happens while our planet turns around smoothly and we, as small subjects of these leaders, observe this spectacle in totally different ways.
  The video is generated using a computer and Processing.


 29. CircularFlower


  Nineteen equilateral triangles turn centrically around at different velocities, between 1 and 19. We get the illusion of a circular flower. The diversity of velocities creates different patterns that are related with the least common multiple.
  The video is generated using a computer and Processing.


 30. SquaryFlower


  A mathematical creation of rotating, centralised squares gives a fascination of a red coloured flower, first squary, later round, intertwined with a fluorescent spiral, finally back in its original form.
  The video is generated using a computer and Processing.


 31. Dimensional Disorder


  We create a structure, that is not realisable in three dimensions. It refers to Escher. The little staffs do not overlap in a natural way. After four adjustments, that are visualised by bold lines, a real three dimensional structure is shown.
  The video is generated using a computer and Processing.


 32. Hope


  'Hoop is als de wolken: Sommige drijven voorbij, andere brengen regen', Abdul Ala Maharry, blinde Arabische Filosoof, 973-1057.
  'Hope is as the clouds: some are drifting in the wind, others are bringing rain', Abdul Ala Maharry, blind Arabic Philosopher ,973-1057.
  Clouds are drifting in the wind by night. Some of them are bringing rain. When the sun rises they are becoming abstract and are getting many fluent forms and colours. Their appearances interact. Slowly it comes dark again and the expected clouds appear again. They are drifting in the wind and some of them are bringing rain.
  The video is generated using a computer and Processing.


 33. Rotating Gravitation


  The illusion of a rotating gravity is created. This is visualised by a basket hanging on a nail. This rotation generates waves of small pellets that explode by a discontinuity of the rotation with a chaotic consequence and a lot of entropy.
  The video is generated using a computer, Processing and Box2D.


 34. Tempting the Coincidence


  The temptation of the coincidence is illustrated by playing dice. This game can decide about gain and loss, victory and defeat, wealth and poverty, domination and slavery. The syntax of the dice can be different using dots or roman, Chinese, Arabic or numeric symbols. However dice are identical semantically since their reaction, meaning and power is the same in every culture. The endeavour that they generate in order to minimise the future dissatisfaction is symbolised by the music.
  The video is generated using a computer and Processing.


 35. Elegance of Coincidence


  Coincidence or randomness can trigger elegant and fascinating compositions. The mixture of randomness, color, symmetry and projection is illustrated by self-generating strings. When visualised from an eye, that is continuously moving in a three dimensional space, the strings do not lose their elegance.
  Remark that the green generating points are stable while the length of the strings is limited, due to the red finishing points.
  The video is generated using a computer and Processing.


 36. Calculating the Coincidence


  In some cases we can estimate the coincidence, due to the 'law of the great numbers'.
  This is illustrated by injecting a great number of balls into a structure and estimating the number of balls in two different places, "I" and "II", at the end of the process. The formulae of this estimation are given. The actual number of balls in these places together with the number of balls that left the structure is also given.
  This process is visualised using a construction that obeys the physical laws of gravitation.
  The video is generated using a computer, Processing and Box2D.


 37. Geometry


  A multiplicity of geometrical figures and constructions is given in a noncontinuous way. A feeling of intertwining between order and disorder is created.
  The video is generated using a computer and Processing.


 38. FireW14412


  An abstract firework is presented. The little fireballs fall down, follow invisible obstacles and are collected in hidden cups. They fly in harmonic clusters that resemble wild water pools. 14412 is the maximum number of fireballs shown in the same frame.
  The program that generates the movie FireW14412 imports 4 special software packages: shiffman.box2d.*, org.jbox2d.collision.shapes.*, org.jbox2d.common.*, org.jbox2d.dynamics.*. It is object oriented and defines 6 classes of objects: Lat, Particle, ParticleS, Schaal, Sproeier and SproeierS. All these objects interact with each other, giving a realistic view of an explosion and collision between the different objects.
  The video is generated using a computer, Processing and Box2D.


 39. RotterendeRottaties


  Two rotating geometrical figures rotate in opposite direction. They give a fascinating and unexpected experience.
  The video is generated using a computer and Processing.


 40. Descartes


  After a changing structure of lines a quote of Descartes becomes readable.
  The program that generates the movie Descartes includes a number of procedures that defines each letter of the quote that is visualised. The timing of the creation of the lines, in that way that the text becomes readable, is a prominent aspect of the program. The timing and the integration of different programming techniques was the major difficulty in producing this video.
  The video is generated using a computer and Processing.


 41. EvolvingSpots


  Three ever-changing colored spots evoluate on the screen, with a changing order.
  The program that generates the movie Evolving Spots describes three spots of different color that evoluate on the screen. The spots overlap sometimes. The order of overlapping changes in a continuous way. The main technical contribution here is the fluent way the spots move and overlap.
  The video is generated using a computer and Processing.


 42. Run


  Colored balls follow different tracks, each with the same velocity. Their linear projection is shown above, indicating their different relative projected velocity.
  The video is generated using a computer and Processing.


 43. TwinglingDices


  Dices are flowing randomly in a chaotic way. The digits on the dices are Arabic, Chinese, Roman, decimal or dotted.
  The program that generates the movie Twirling Dices uses the 3D technique of Processing. The main technical contribution is the way the numbers are printed on the six faces of the dices and the rotating three dimensional evolution of the dices on the screen.
  The video is generated using a computer and Processing.


 44. Sinusoid


  An abstract moving design is shown. It is based on a sinusoidal that elegantly and continuously transforms in an eye shaped construction.
  The video is generated using a computer and Processing.


 45. ReligiousTerritory


  The fanishing power of religion in the Western World is illustrated.
  The influence of religion on our community diminishes in recent decenia. Starting with a strong symbolism and charisma, the influence of religion interacts with itself. This charisma decreases slowly and its scope diminishes until only tiny consequences remain.
  The video is generated using a computer and Processing.


 46. M


  A quote about mathematics appears.
  The video is generated using a computer and Processing.


 47. Spain_Belgium


  A video shows the end of a basketball match between Spain and Belgium.
  The video is generated using a computer, Processing and Box2D.


 48. PumpingCheckerboard


  An abstract changing checkboard with one red square is shown.
  The video is generated using a computer and Processing.